top of page

לפרטים נוספים או כל שאלה ניתן ליצור קשר בתיבה:

כתובתנו

רח' תפוצות ישראל 6ב, בית אבנר גבעתיים

מייל: office@nahum-law.co.il

טל: 03-6486488

צור קשר עם 

 נחום ושות'  

ההודעה נשלחה בהצלחה

דיני עבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה בתחומים הבאים:​

קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.

חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.

משפט העבודה הקיבוצי - במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדותזכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

מהם דיני עבודה?

מהם דיני נזיקין?

דיני נזיקין עוסקים בחיובים לא רצוניים בעקבות כל נזק שנגרם.

ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק: 

תאונות (כגון: תאונות דרכיםתאונות עבודה), רשלנות (כגון: רשלנות רפואית), תקיפהלשון הרע, מטרד (כגון: רעש, זיהום אוויר), גניבת עין ועוד.

תוכנית הבוקר של קשת 

עו"ד יונית נחום - כתבה בערוץ 2

 ראיון ברדיו 103 fm אצל בן כספית 

our_vision
contact
ATTORNEYS

מחלקת דיני עבודה- מנוהלת ע"י עו"ד אלי נחום:
הייצוג מתפרש על כלל הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום זה, לרבות מתן ייעוץ שוטף, עריכת חוות דעת מקצועיות בנושאים שונים הנוגעים לדיני העבודה, ליווי עובדים ומעסיקים ביחסי העבודה הקיבוציים והאישיים, טיפול בתביעות בגין זכויות הנובעות מיחסי עבודה תוך דרישת מגוון סעדים- מסעד כספי ועד צווי עשה וצווי מניעה, טיפול בתביעות של מעסיקים ועובדים שעניינן: פיצויי פיטורין, הלנת שכר, פיטורין שלא כדין, שלילת פיצויי פיטורין, עריכת הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, ליווי בשלב המשא ומתן, תביעות לפירוק חברה בעת פשיטת רגל תוך טיפול בתביעות חוב של עובדים ועוד. 

מחלקת נזיקין וביטוח- מנוהלת ע"י עו"ד יונית נחום:

ייצוג נפגעים בתאונות דרכים, תאונות עבודה ונזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות, הפרת חובה חקוקה, תאונות עקב מפגעים שונים וכדומה. כמו כן המחלקה מטפלת בתביעות על פי פוליסות ביטוח: אבדן כושר עבודה, נכות מתאונה, תאונות אישיות, חבות מעבידים ועוד. עוד עוסק המשרד בייצוג נפגעים למימוש זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי.

 דיני עבודה. נזיקין וביטוח. ביטוח לאומי

 

נחום ושות' - משרד עורכי דין

אלי נחום ערוץ 7
מניעת הטרדה מינית
Untitled.pngככככככככככ
מעעיעיע
גגגג
ג
הההג
Anchor 1
Anchor 2

 

  • בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B משנת 1999

  • חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000

  • בין השנים 2001 עד 2005 שימש כמנהל המחלקה המשפטית בהסתדרות העובדים הלאומית.

  • בוגרת תואר ראשון במשפטים L.L.B משנת 1998

  • חברה בלשכת עורכי הדין משנת 1999

  • בין השנים 2002-2008 שימשה כראש צוות מחלקת תביעות תאונות אישיות ונזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים בהראל חברה לביטוח בע"מ.

           עו"ד אלי נחום

           עו"ד יונית נחום

                 

עו"ד אלי נחום - רשת ב' 

עו"ד יונית נחום - רדיו ירושלים

עו"ד יונית נחום - "עושים סדר"

עו"ד אלי נחום - חדשות הערב "כאן" 

עו"ד יונית נחום - חדשות 2

עו"ד אלי נחום - גלי ישראל

עו"ד אלי נחום - כאן ב'

עו"ד אלי נחום - סוגרים חשבון

bottom of page